לוגו סםיר

טופס בקשה לקבלת מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני

הנפקת המסמכים כרוכה בתשלום עפ"י הפירוט להלן

אני מבקש/ת להנפיק עבורי את המסמכים הבאים (יש לסמן):

35.00 ₪

35.00 ₪

35.00 ₪

35.00 ₪

60.00 ₪

60.00 ₪

*מדרג מצביע על מיקומו של הבוגר/ת במחלקה ובמסלול, במחזור הבוגרים שבו סיימ/ה.
35.00 ₪

35.00 ₪

*צילום דיפלומה ( החל משנת 2016)
35.00 ₪
סה"כ : 0
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.